Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Boks kategori 1
Boks kategori 1

Barnevern

Når kan barnevernet overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje?Hvor ofte skal foreldre og barn ha samvær?Hvordan kreve omsorgen tilbake?Når kan barnevernet frata foreldrene …

Arverett

Hvem er arvinger?Hvordan skal arven fordeles?Er testamentet gyldig?Har jeg krav på pliktdelsarv?Offentlig eller privat skifte?Har jeg rett til å sitte i uskiftet bo?Hvilke rettigheter har …