Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø
Advokatvirksomhet

Advokatvirksomhet

I samsvar med tjenesteloven opplyses at tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og at yrkestittelen ”advokat” er beskyttet.

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar inntil kr. 5 000 000,- som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten i Norge. Advokater som driver eiendomsmegling må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg i denne sammenheng. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles som advokat. Fra 01.01.2009 er minstekravet økt til kr. 30 000 000,- jfr. eiendomsmeglerforskriften § 2-2. Vårt kontor er dekket av slik sikkerhetsstillelse.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Nærmere opplysninger om klageordningen finnes på http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/.