Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Fast eiendoms rettsforhold
Fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår deg i tvister mellom kjøper og selger av fast eiendom, saker mot eierskifteforsikringsselskap, tvister om forkjøpsrett, nabotvister, grensetvister, tvister om festeavtaler, tvangsfravikelser av fast eiendom, dårlig utført arbeid av håndtverkere, feil ved oppføring av bolig, saker som gjelder leie av bolig og så videre.

Vår bistand kan utgjøre vesentlig forskjell i forhandlinger, og korrekt rådgivning kan være avgjørende for å få resultatet som er ønskelig. Vi tilbyr deg rådgivning, bistand i en tvist i eller utenfor rettsaparatet.

I de fleste tilfeller vil utgifter til juridisk bistand i tvister som omhandler fast eiendoms rettsforhold, kunne dekkes ved forsikringsdekning som del av boligforsikring eller innboforsikring. Vi hjelper meg å avklare mulighetene for slik dekning og håndtere krav i forhold til forsikringsselskap.