Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø
Personvern

Personvern

Advokatfirmaet Baadstø AS tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle
personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift. I denne personvernerklæringen
vil vi forklare når, hvorfor og hvilken informasjon vi innhenter om deg, hvordan informasjonen
brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personopplysninger
 
Hvilke opplysninger registreres om deg?
Vi registrerer utelukkende opplysningene som du har oppgitt i innsendt kontaktskjema, sendt
per e-post eller muntlig per telefon. 

Særlig om bruk av informasjonskapsler
Når du er inne på våre nettsider lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere
kan leses av oss. Bruken av nettsiden til Advokatfirmaet Baadstø AS kan ikke spores tilbake til
deg som enkeltperson. Informasjonskapsler er små filer som er lastet ned til datamaskinen, for å
gi en bedre brukeropplevelse, og som brukes til å generere statistikk. Informasjonskapslene
registrerer bruken av nettsiden og gir blant annet grunnlag for forbedring av denne. I enkelte
tilfeller registreres IP-adressen, hvilke sider du besøker, når du besøker dem, omtrentlig
lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.
​​
Nærmere om oppbevaring av personopplysninger:
Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og vil slettes når
oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, eller
samtykke trekkes tilbake. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til
regnskaps- eller arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne administrere klientforholdet, å
tilby våre tjenester på forespørsel, å kunne ta kontakt/følge opp klienten samt oppfylle våre
forpliktelser knyttet til kundeforholdet og for øvrig kunne betjene klientens ønsker og
forespørsler. 

Behandlingsgrunnlaget
Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykket
kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til Advokatfirmaet Baadstø AS.
 
Advokatfirmaet Baadstø AS kan videre behandle personopplysninger dersom det foreligger
hjemmel i lov for slik behandling (som for eksempel i regnskapsloven), eller et annet berettiget
grunnlag som følger av personvernlovgivningen, herunder ved behov for å oppfylle en avtale
som den registrerte er part i, eller for å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en
avtaleinngåelse.
Dine rettigheter
Personer med registrerte personopplysninger lagret hos Advokatfirmaet Baadstø AS har
følgende rettigheter:
Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem
Be om retting av opplysninger som er uriktige
Be om sletting av opplysninger

Be om begrensning av behandling
Protestere mot at opplysninger blir behandlet
Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart
Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger 
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med Advokatfirmaet Baadstø AS for ytterligere informasjon om personvern og dine
rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysninger, eller om du ønsker innsyn, å
reservere deg eller be om retting eller sletting.