Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Barnevern
Barnevern

Barnevern

Når kan barnevernet overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje?
Hvor ofte skal foreldre og barn ha samvær?
Hvordan kreve omsorgen tilbake?
Når kan barnevernet frata foreldrene foreldreansvaret?
Hvilke rettigheter har foreldrene?
Hvilke rettigheter har barnet?

Dette er spørsmål som ofte kommer opp når barnevernet kommer inn i familien. Vi har lang erfaring med saker på barnerettens område og kan gi bistå deg gjennom hele prosessen. Ofte er det avgjørende for resultatet å rådføre seg med en advokat tidlig i prosessen. Har du behov for bistand i en barnevernsak ta kontakt med oss. Hvor barnevernet har fattet tvangsvedtak har du alltid krav på advokat dekket av det offentlige, uavhengig av inntekt.