Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Foreldretvister
Foreldretvister

Foreldretvister

Hvor skal barna bo?
Hvor ofte skal barna ha samvær med den andre?
Hvem skal ha foreldreansvar?
Hvilke rettigheter har foreldrene?
Hvilke rettigheter har barna?
Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye?

Her er bare noen spørsmål som kommer opp når ektefeller eller samboere går fra hverandre, eller foreldre som bor hver for seg ikke enes om en løsning for barna. Vi har særlig kompetanse i saker etter barneloven og kan bistå deg enten du ønsker råd, bistand i en tvist med den andre forelderen eller bistand i en prosess for retten. Hos oss får du gratis rådgivning i om du har en sak eller ikke i saker om fast bosted og samvær. Fyll ut kontaktskjema eller mail og redegjør for din sak. Vi kontakter deg raskt med en vurdering. I saker etter barnelova kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi avklarer og søker om fri rettshjelp for deg.