Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø
Priser

Priser

Vår veiledende timepris er fra kr. 1 560,- eks. mva. (kr. 1 950,- inkl. mva.), avhengig av sakens art og kompleksitet. Pris for ditt oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Enkle testament og samboeravtaler har en fastpris à kr. 5 000,- eks. mva. (kr. 6 250,- inkl. mva) per dokument.

Forsikringsdekning
Oppstår tvist i forbindelse med din faste eiendom, inkluderer de fleste innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning opp til et visst beløp, med tillegg av egenandeler. Dekning er aktuelt når det oppstår en tvist mellom kjøper og selger, kjøper og megler, håndverkere osv. Ta kontakt så undersøker vi om din forsikring inkluderer rett til advokatbistand.

Straffesaker
I straffesaker har du som tiltalt som hovedregel rett til forsvarer på det offentliges regning. Dette gjelder også siktede under etterforskning i visse saker. Også fornærmede har i enkelte straffesaker rett til bistandsadvokat på det offentliges bekostning, først og fremst saker om seksuelle overgrep og grov vold, også etterlatte i drapssaker.

Andre rettshjelpsordninger
Det offentlige kan under visse betingelser refundere dine omkostninger til advokat hvis du har fått gjennomslag for klage på forvaltningsvedtak.

Fri rettshjelp
I visse saker og på visse vilkår kan du også ha krav på fri rettshjelp. Se nærmere under Fri rettshjelp i menyen til høyre. Vi hjelper deg å undersøke om du har krav på fri rettshjelp i din sak.