Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø
Skjema

Skjema

  INFORMASJON OM SELGERE

  Selger 1 - Navn

  Selger 1 – Adresse:

  Selger 1 – Kontonummer:

  Selger 1 – Fødselsnummer:

  Selger 1 – E-post:

  Selger 1 – Telefon:

  Selger 2 - Navn:

  Selger 2 – Adresse:

  Selger 2 – Kontonummer:

  Selger 2 – Fødselsnummer:

  Selger 2 – E-post:

  Selger 2 – Telefon:

  ERKLÆRING OM SIVILSTAND SELGERE

  Er selger gift eller registrert partner?

  JaNei

  Er selgere gift med hverandre og begge signerer som selger på skjøtet?

  JaNei

  Gjelder salget bolig som selger og dens ektefelle bruker som felles?

  JaNei

  INFORMASJON OM KJØPERE

  Kjøper 1 - Navn:

  Kjøper 1 – Adresse:

  Kjøper 1 – Kontonummer:

  Kjøper 1 – Fødselsnummer:

  Kjøper 1 – E-post:

  Kjøper 1 – Telefon:

  Kjøper 2 - Navn:

  Kjøper 2 – Adresse:

  Kjøper 2 – Kontonummer:

  Kjøper 2 – Fødselsnummer:

  Kjøper 2 – E-post:

  Kjøper 2 – Telefon:

  KJØPERS FINANSIERING

  Bank:

  Kontaktperson:

  Telefon:

  E-post:

  HANDEL

  Avtalt kjøpesum:

  Dato budet ble akseptert:

  Ønsket overtakelse dato (min. To uker fra d.d.):

  Omsetnings type:

  Fritt salgGave (helt eller delvis)UskifteSkifteoppgjørOpphør av samboerskapAnnet (bruk felt nederst i skjema)

  TINGLYSTE PENGEHEFTELSER

  Bank:

  Kontaktperson:

  Telefon:

  E-post:

  INFORMASJON OM EIENDOMMEN

  Adresse:

  Kommune:

  GNR (gårdsnummer):

  BNR (bruksnummer):

  FNR (festenummer ved festetomt):

  SNR (seksjons nummer ved leilighet):

  Tomtens areal:

  Eierform:

  SelveierAndel

  Selskapet hvor eiendommen er totalforsikret:

  Er eiendommen bebygd:

  JaNei

  Type av grunn:

  BoligFritidKontorIndustriLandbrukOffentlig veiAnnet (bruk felt nederst i skjema)

  Type bolig:

  Frittliggende eneboligtomannsboligRekkehusBlokkleilighetAnnet (bruk felt nederst i skjema)

  VED SAMEIE ELLER BORETTSLAG

  Hvor stor er andel av fellesgjeld?

  Hvor mye er månedlige felleskostnader?

  Borettslagets organisasjonsnummer:

  Forretningsførers navn:

  Forretningsførers telefon:

  Forretningsførers e-post:

  ANNEN INFORMASJON TIL MEGLER

  Annen relevant informasjon eller avtaler som er gjort mellom kjøper og selger?