MEDLEM

Barnerett

img

Barnefordeling
Hvor skal barna bo?
Hvor ofte skal barna ha samvær med den andre?
Hvem skal ha foreldreansvar?
Hvilke rettigheter har foreldrene?
Hvilke rettigheter har barna?
Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye?

Her er bare noen spørsmål som kommer opp når ektefeller eller samboere går fra hverandre, eller foreldre som bor hver for seg ikke enes om en løsning for barna. Vi har særlig kompetanse i saker etter barneloven og kan bistå deg enten du ønsker råd, bistand i en tvist med den andre forelderen eller bistand i en prosess for retten. Hos oss får du gratis rådgivning i om du har en sak eller ikke i saker om fast bosted og samvær. Fyll ut kontaktskjema eller mail og redegjør for din sak. Vi kontakter deg raskt med en vurdering. I saker etter barnelova kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi avklarer og søker om fri rettshjelp for deg.

img

Barnevern
Når kan barnevernet overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje?
Hvor ofte skal foreldre og barn ha samvær?
Hvordan kreve omsorgen tilbake?
Når kan barnevernet frata foreldrene foreldreansvaret?
Hvilke rettigheter har foreldrene?
Hvilke rettigheter har barnet?

Dette er spørsmål som ofte kommer opp når barnevernet kommer inn i familien. Vi har lang erfaring med saker på barnerettens område og kan gi bistå deg gjennom hele prosessen. Ofte er det avgjørende for resultatet å rådføre seg med en advokat tidlig i prosessen. Har du behov for bistand i en barnevernsak ta kontakt med oss. Hvor barnevernet har fattet tvangsvedtak har du alltid krav på advokat dekket av det offentlige, uavhengig av inntekt.