MEDLEM

Bobestyrer

Vi påtar oss oppdrag for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett som bobestyrer ved konkursbo, dødsbo og separasjonsbo.