MEDLEM

Arverett

img

Hvem er arvinger?
Hvordan skal arven fordeles?
Er testamentet gyldig?
Har jeg krav på pliktdelsarv?
Offentlig eller privat skifte?
Har jeg rett til å sitte i uskiftet bo?
Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn?
Har jeg arverett som samboer?
Må jeg betale arveavgift?

Når en person avgår med døden, dukker det opp en rekke spørsmål knyttet til arveoppgjøret. Vi kan bistå med deling av boet, bistå deg i en tvist om arven eller opprette/endre testamente. Vi tar også oppdrag for tingretten ved offentlig skifte av dødsbo.